Over ons

Deze site is een initiatief van werkgevers en werknemers in de techniek, die samenwerken in de stichting TechniekTalent.nu, een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

Het bestuur van TechniekTalent.nu bestaat uit de sociale partners van de sleutelorganisaties: Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, Uneto VNI, VAPRO/OVP, BOVAG, FOCWA, VIB, Federatie Goud en Zilver, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Metalektro.

Op deze website vindt u instrumenten en goede voorbeelden om nieuw talent voor uw bedrijf te werven en te werken aan het behoud en de duurzame inzetbaarheid van uw huidige medewerkers. We willen daarmee informatie en inspiratie bieden om technische vakmensen te behouden, opdat het talent dat we in de techniek hebben ook binnenboord blijft.

Want dat is nodig. Er dreigt in de komende jaren een omvangrijk personeelstekort in de technische sector, doordat veel oudere werknemers met pensioen gaan. Het maatschappelijk belang van techniek is enorm. Techniek is immers overal om ons heen. Daarom zou een tekort aan technische beroepskrachten niet alleen desastreus zijn voor het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke gevolgen hebben.

Kijk voor meer info op www.techniektalent.nu.

Fondsen

OTIB

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. De technische installatiebranche is met ruim 10.000 bedrijven en bijna 130.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland.

OOMT

Stichting OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche.

OOI

De Stichting OOI is het scholingsfonds dat voor werkgevers en werknemers in het thermische isolatiebedrijf alle vormen van vakgerichte scholing en opleidingen aanbiedt.

 

OOC

Het doel van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) is het bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het (beroeps-) onderwijs voor het carrosseriebedrijf.

OOGZ

OOGZ staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid. Dit fonds houdt zich bezig met de opleidingen en de ontwikkelingen op opleidingsgebied binnen de goud- en zilvernijverheid.

OVP

VAPRO is de kennisorganisatie die aan bedrijven en opleiders diensten verleent die leiden tot verhoging van het performance niveau van operators en technici.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren