Jonge werknemers zijn honkvaster dan u denkt

 ‘Investeren in jonge medewerkers heeft geen zin, die zijn toch zo weer weg’

Jongeren van nu kijken anders naar hun professionele toekomst dan voorgaande generaties. Ze zijn mondig, ambitieus en ondernemend en willen zich ontwikkelen om snelle loopbaanstappen te kunnen zetten. De gevolgen van de economische recessie dringen echter ook tot jongeren door. Na het schoolverlaten vinden ze tegenwoordig minder snel een passende baan en krijgen ze vaker een tijdelijk contract. Daardoor gaan ze – soms noodgedwongen – sneller op zoek naar een nieuwe baan. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in de techniek een uitzondering vormen en juist honkvaster zijn dan jongeren in andere sectoren. Het argument dat investeren in jongeren weinig zin heeft omdat ze niet lang blijven, geldt dus niet voor de technische sector.

De feiten op een rij
Jongere werknemers wisselen het vaakst van werkgever. In 2012 had bijna 24 procent van de jongeren onder de 25 een andere werkgever dan in 2011. Dat dit bij jongeren vaker voorkomt dan bij ouderen, verbaast niet. Voor schoolverlaters is het dikwijls moeilijk om direct een geschikte baan te vinden. Ook krijgen jongeren vaker tijdelijke contracten. De periode na het verlaten van school wordt dan ook vaak gekenmerkt door wisselingen van banen. (CBS, Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, 2013: 24)

Maar de technische sector laat een ander beeld zien als het gaat om arbeidsmobiliteit van jongeren. Jonge mensen met een technische functie wisselen juist minder vaak van baan en werkgever dan jongeren met een functie buiten de techniek. Het beeld dat men in de techniek moeite heeft zijn personeel vast te houden, geldt vooral voor het ondersteunend personeel, met name voor werknemers in economisch-administratieve functies, niet zo zeer voor de technische functies. Jongeren in een technische functie blijken juist langer te blijven dan in andere sectoren (SEO,Technici: mobiel en toch honkvast: 42, 2013).

Jongeren van 15 tot 25 jaar veranderen bijna twee keer zo vaak van werkgever en/of beroep als 25- tot 45-jarigen. Tussen 2003 en 2012 veranderde gemiddeld 30 procent van de jongeren van werkgever en/of beroep. Bij de 25-45-jarigen deed slechts 16 procent dat (CBS sociaaleconomische trends, 2013: 5-6). Er spelen verschillende factoren een rol. Werkgevers bieden tegenwoordig vaker flexibele contracten. Met flexibele contracten hoeven werkgevers bij groei of vervanging van werk geen grote risico’s te nemen. Bovendien worden flexibele contracten ook steeds vaker ingezet als selectie-instrument (CBS, Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, 2013: 259). Werknemers met een flexibel dienstverband hebben 2,5 keer zoveel kans om te veranderen van werkgever en beroep dan werknemers met een vast dienstverband (CBS sociaaleconomische trends, 2013: 7). Jongeren hebben vaker een flexibeler contract dan oudere werknemers. Op dit moment lijken ze te profiteren van de mogelijkheden die flexibilisering biedt om banen uit te proberen, banen te combineren en tijdelijke banen te nemen als bijbaan naast een studie. De lonen van jongeren jonger dan 24 jaar,  stijgen het sterkst. Vooral als jongeren van beroep veranderen, gaan zij er sterk op vooruit. Veranderen ze van werkgever, maar niet van beroep, dan is de loonstijging van jongeren echter bijna hetzelfde als wanneer er helemaal geen verandering is (CBS, sociaal economische trends, 2013: 14).

Aandachtspunten voor de werkgever:

  • De technische arbeidsmarkt heeft behoefte aan nieuw personeel. Het aanbod van technisch personeel is echter onvoldoende. Dit komt vooral omdat het percentage jongeren met een technische opleiding laag is en omdat veel jongeren bij het betreden van de arbeidsmarkt al kiezen voor een andere sector. Werkgevers in de technische sectoren moeten zich nog meer gaan inspannen om hun vacatures te vervullen (SEO Monitor technische arbeidsmarkt 2013). Het interesseren, enthousiasmeren en faciliteren van jongeren voor een technische functie en opleiding blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers in de technische sectoren. Ook om de jongeren die wél instromen, te behouden.

  • Jongeren wisselen veel vaker van baan dan ouderen, onder andere omdat het voor schoolverlaters moeilijk is om direct de meest geschikte baan te vinden of omdat zij een tijdelijk contract krijgen. Selecteer dus zorgvuldig en overweeg een contractvorm die meer zekerheid biedt.

  • Jonge techniekverlaters noemen gebrek aan carrièreperspectief als voornaamste vertrekreden. Het belang van salaris als motief om de sector te verlaten wordt door werkgevers in de techniek overschat  (SEO, Technici: mobiel en toch honkvast, 2013: 57).

  • Jongeren voelen zich over het algemeen meer verbonden ten aanzien van hun werkgever wanneer zij ontwikkeling en gunstige arbeidsvoorwaarden krijgen aangeboden (Bal, P.M. en M. E.G. van der Velde, 2013). Investeren in jongeren loont dus, vooral in opleiding en ontwikkeling.


Te weinig jongeren kiezen voor techniek

Jongeren in een technische functie blijken minder graag te vertrekken, maar er speelt een ander probleem: er wordt te weinig voor techniek gekozen. In de technische sector is de situatie op dit moment gecompliceerd: enerzijds is er nog steeds sprake van krimp en dalende werkgelegenheid als gevolg van de economische crisis, anderzijds heeft de sector te maken met een grote uitstroom van ouderen naar pensioen. Per saldo blijft er behoefte aan nieuwe instroom van technici. De instroom van jongeren vanuit het technisch onderwijs is op dit moment echter onvoldoende. De verwachting is dat werkgevers zich de komende jaren flink zullen moeten inspannen om hun vacatures te vervullen (SEO, Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013: 65).

Instrumenten
Kijk met behulp van de trendpocket TechKnow hoe u als werkgever jongeren duidelijk kunt maken dat u investeert in jongeren en welke uitstekende carrièremogelijkheden en ontwikkelingskansen de techniek biedt. Leerbedrijven zijn belangrijk voor jongeren. Of kijk met behulp van de Einsteinscan of uw bedrijf generatieproof is.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

TechKnow

De workshop ‘Effectief communiceren met jongeren’ geeft u inzicht in hoe uw bedrijf beter wordt in het werven en vasthouden van jonge technici.

Flexibel roosteren

Arbeidscapaciteit flexibel en optimaal benutten, privéomstandigheden en werktijden op elkaar afstemmen.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren