Techniek leren op de werkvloer

Er is geen betere leerschool dan de praktijk. Vooral als die praktijk zo is ingericht dat kennisdelen en leren zoveel mogelijk wordt bevorderd. Leren op de werkvloer met medewerkers is heel productief: we noemen dit informeel leren. We denken hierbij vaak aan een jonge medewerker die veel van de ervaren senior leert. Maar andersom kan het natuurlijk ook: jongeren hebben op hun opleidingen het nieuwste van het nieuwste opgepikt en via stages waardevolle ervaring op andere werkplekken opgedaan.

Vruchtbare wisselwerking
Kennis uitwisselen werkt stimulerend en motiverend. Een vruchtbare wisselwerking tussen generaties is ook om andere redenen van belang. Nieuwe medewerkers zijn namelijk gevoelig voor oude patronen in organisaties. Soms knappen ze erop af. Verouderde organisaties hebben bovendien meer moeite zich temidden van alle concurrentie staande te houden als de marktomstandigheden wijzigen.

Leercultuur
Gelukkig voeren steeds meer technische bedrijven een actief opleidingsbeleid waarin informeel leren een vaste plek heeft. Er heerst een bedrijfscultuur waarin nieuwsgierigheid, het delen van kennis en het inbrengen van nieuwe ideeën vanzelfsprekend zijn. Leren vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen tussen collega’s en tussen medewerkers en bedrijfsleiding. Leren is een manier om te laten zien hoe medewerkers kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Goedkoop alternatief
Informeel kennis overdragen kan op spontane en geregisseerde wijze. Dat laatste gebeurt steeds vaker. Het is een goedkopere manier van kennis uitwisselen. Niet onbelangrijk, nu in veel branches de financiële mogelijkheden voor conventionele kennisoverdracht wat minder worden.

Lees hier hoe u invulling kunt geven aan informeel techniek leren op de werkvloer.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren