Uitstroom voorkomen

Uitstroom van werknemers is een groot probleem in de techniek sector. Het kan leiden tot personele tekorten. Hoe kunt u uitstroom voorkomen onder uw werknemers?

Acht tips op een rij.

  1. Kies voor beleid met ruimte voor een individuele aanpak. Houd rekening met wensen, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau, functie en privésituatie.

  2. Blijf in gesprek met werknemers. Werknemers die zich tijdens overleg of begeleidingsgesprekken gehoord voelen zijn nauwer betrokken bij het bedrijf en gaan minder snel weg.

  3. Voer altijd exitgesprekken om te kijken wat de beweegredenen zijn en houd ook contact daarna, om de kans op terugkeer te vergroten.

  4. Investeer in de ontwikkeling van werknemers: maak een ontwikkelplan en biedt scholing en opleidingsmogelijkheden aan.

  5. Bespreek onuitgesproken verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen.

  6. Voer een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit om zichtbaar te krijgen wat goed en minder goed geregeld is binnen uw bedrijf, en neem hierop maatregelen.

  7. Zet in op behoud van jongeren. Speel in op de veranderende verwachtingen en wensen van jongeren: flexibele arbeidstijden, thuiswerken en werken in deeltijd. Laat jongeren meedenken en luister naar ze.

  8. Vergeet de oude generatie niet. Koppel ze aan jongeren, voor informele kennisoverdracht. Verlicht tijdig hun belasting. Bespreek mogelijkheden om minder uren of op andere tijden en/of in andere ploegen te werken.

 

 

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren