Exitgesprek

Te maken met ongewenste of onvoorspelbare uitstroom van medewerkers? Kent u de redenen en achterliggende motieven van vertrekkende medewerkers? Gebruikt u ‘exit informatie’ als preventie tegen vertrekkende talenten die u eigenlijk had willen behouden?

De noodzaak voor het behoud van gemotiveerde medewerkers wordt steeds groter. In de snel veranderende arbeidsmarkt zijn ‘exit data’ een belangrijke informatiebron voor het boeien en binden van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van organisaties hun verloopcijfers en de echte redenen van hun personeelsverloop niet kent. Bijna driekwart heeft geen vermoeden wat dit kost. En als talentvolle medewerkers vertrekken, is het vaak te laat om in te grijpen en moet het bedrijf terugvallen op dure maatregelen.

U kunt personeelsverloop aanpakken of vertrek van talentvolle medewerkers voorkomen met onderzoek naar de achtergrond, motivaties en redenen van vertrek. Vertrekkende medewerkers zijn meestal het eerlijkst over hoe zij over de organisatie denken. Een exitinterview of -vragenlijst geeft niet alleen inzicht in vertrekredenen: u geeft ook een positief signaal af aan de organisatie dat vertrek van talent wordt betreurd.

Wat levert het op?  Op de eerste plaats leveren ‘exit data’ informatie op over welke factoren spelen bij de uitstroom van medewerkers uit de organisatie: wat veroorzaakt nu precies het vertrek van talentvolle medewerkers? Waarom vertrekken bijvoorbeeld jongere medewerkers zo snel, hoe zit het met bepaalde technische specialisten of wat veroorzaakt demotivatie en desinteresse bij medewerkers? Als u dit weet, bent u als werkgever weer aan zet: welke maatregelen kunt u nemen om ongewenste uitstroom te voorkomen?

De topics voor het verzamelen van 'exitinformatie' tegen ongewenste uitstroom vindt u hier.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Te maken met ongewenste of onvoorspelbare uitstroom van medewerkers? Een medewerkertevredenheidsonderzoek geeft inzicht in positieve en negatieve krachten binnen de organisatie.

Uniek werktijdensysteem

Tips voor talentbehoud van KMWE Precision Systems & Precision Components:
• Kijk ook buiten de gebaande paden naar wat je bedrijf kan bieden en hoe personeel zich kan ontwikkelen.
• Samenwerking in de regio met scholen én bedrijven kan mooie resultaten opleveren.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren