Licht op de nacht

Wat zijn de gevolgen van het werken in de nacht? De mens is geen nachtdier. Veel lichamelijke processen vinden overdag plaats en staan ’s nachts op een lager pitje. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de ploegendienstwerkers last heeft van slaperigheid tijdens de nachtdienst. Veiligheid is dus extra belangrijk. Daarnaast zijn er gezondheidsrisico's en nemen de fysieke klachten naarmate je ouder wordt, met het werken in nachtdienst toe.

Extra maatregelen zijn nodig om oudere werknemers gezond aan het werk te houden. Een mogelijke oplossing is dat oudere nachtdienstwerkers in deeltijd gaan werken. Dat kan prima zonder dat het moet leiden tot een groot financieel offer. Zo heeft FNV Bondgenoten de triobanen bedacht. Drie ploegendienstwerkers gaan samen twee werkplekken bezetten. Het aantal nachtdiensten neemt dan met 1/3 af. De teruggang van inkomen kan worden opgevangen door de rechten die men heeft op bijvoorbeeld 'uittreding uit de nacht' en door 'leeftijdsdagen' om te zetten in  geld en te gebruiken als aanvulling op het loon. De brochure 'Licht op de nacht' geeft u handige suggesties om de nachtdienst minder zwaar te maken.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Preventief verzuimbeleid

Met een effectief preventief verzuimbeleid stimuleert u een duurzame loopbaan van uw werknemers.

Werkscan

De gratis werkscan toont uw medewerkers hoe het gesteld is met hun gezondheid, werk, werk/prive-balans, loopbaan, opleiding en leefstijl.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren