Stappenplan Diversiteit MKB

Waarom is diversiteit belangrijk voor uw bedrijf? Hoe stuurt u op een meer divers personeelsbestand?

Div, het Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement, heeft voor het MKB een stappenplan ontwikkeld voor het vinden en binden van mensen uit specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld kleurrijk talent, vrouwen of ouderen. Met het stappenplan kunt u als ondernemer praktisch aan de slag.

Uit onderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat diversiteit in etniciteit (cultuur), leeftijd en geslacht kansen biedt: omzetvergroting, meer en andere klanten, beter benutten van de arbeidsmarkt, betere bedrijfsvoering, productinnovatie, minder ziektekosten, minder personeelsverloop, een groter probleemoplossend vermogen en meer creativiteit.

Voorwaarde is wel uw bereidheid om op diversiteit te sturen. Met dit vijfstappenplan voor diversiteit kunt u daar direct mee aan de slag. U stelt doelen vast, waarop u gericht kunt sturen. Zo voorkomt u vrijblijvendheid en zorgt u dat diversiteit energie geeft in plaats van kost.

Het stappenplan vindt u hier.

 

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

M/V Bedrijvenscan

Waarom kiezen meisjes en vrouwen met talent voor techniek niet voor ons bedrijf? Hoe kunnen we meer vrouwen werven? Met de Bedrijvenscan van TechniekTalent.nu kunnen werkgevers onderzoeken hoe aantrekkelijk hun bedrijf is voor meisjes en vrouwen die een technische functie ambiëren of talent voor techniek hebben.

Skillsmanager

Zijn bedrijf en medewerker klaar voor de toekomst? Meer plezier en succes in uw werk? Benut u het vakmanschap van uw medewerkers? De Skillsmanager geeft in een half uur de antwoorden op bovenstaande vragen

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren