Meer vrouwen loont

Techniek heeft de toekomst en techniek maakt de toekomst. De komende tijd zijn in Nederland jaarlijks duizenden technische arbeidskrachten nodig. Daarom is het van groot belang om meer jongens en meisjes enthousiast te maken voor een baan in de techniek. Vooral bij vrouwen blijkt een grote winst te behalen omdat zij nog maar weinig kiezen voor een opleiding of baan in de techniek. 

Diversiteit in Techniek
Er zijn in de loop der jaren binnen de techniek verschillende studies gedaan naar diversiteit op de werkvloer. Daaruit komt steevast naar voren dat bedrijven waarin mannen en vrouwen werken het beter doen. Vrouwen brengen nieuwe ervaringen en perspectieven op de werkvloer. Gemengde teams zijn daarom creatiever, innovatiever en beter in de besluitvorming. Bovendien zorgt de aanwezigheid van vrouwen voor betere werkomstandigheden, is er minder verzuim en ongewenst personeelsverloop en doen bedrijven het in commercieel opzicht beter.. Meer vrouwen loont dus om meerdere redenen.

Even goed
Meiden zijn bovendien even goed in technische vakken als jongens, blijkt uit recent internationaal onderzoek van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Maar jammer genoeg kiezen weinig meiden voor een carrière in de techniek. Als we kijken naar de keuzes van scholieren voor techniek dan blijkt dat bijna de helft van de jongens (47%) dat al doet. Bij meiden met een bescheiden percentage van 5,4 valt nog heel veel winst te halen. Door werk in techniek bijvoorbeeld minder eenzijdig te presenteren en door te werken met rolmodellen. Ook kunnen bedrijven met stages voor meiden (pdf al gemaakt voor Karen)en voorlichting op scholen meehelpen dit percentage te vergroten.

Flexibiliteit
Een andere kwestie is vrouwen vasthouden. Uit hetzelfde OECD-onderzoek blijkt dat vrouwen die in de techniek werken het vak eerder en vaker verlaten (57%) dan hun mannelijke collega’s (29%). Een antwoord op minder uitval is meer flexibiliteit. Nederland loopt voorop wat betreft het aantal parttime functies, die voor het gros vervuld worden door vrouwen. Nederlandse vrouwen vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk, zeker vanaf het moment dat er kinderen komen. Een werkgever met meer flexibele arbeidsplaatsen is dus een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Bovendien geven ook steeds meer vaders aan flexibel te willen werken.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren