Gezocht: deeltijdwerk voor vrouwen in de techniek

30 % van de schoolverlaters uit MBO en HBO komen na hun technische opleiding in een niet-technische baan terecht, terwijl juist een technische baan betere perspectieven biedt. Dit blijkt uit onderzoek door SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu.  Verder valt op dat hoewel het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt toeneemt, dit niet betekent dat zij ook in een technische functie in de techniek gaan werken.

Een opvallende conclusie uit het SEOR-onderzoek is dat technisch opgeleide vrouwen veel minder vaak in een technische functie terecht komen dan technisch opgeleide mannen.  Zo stroomt in het HBO ruim 70% van de mannen door naar een technische functie, terwijl dit bij vrouwen 53% is. In het MBO is het verschil nog duidelijker: hier heeft maar liefst 80% van de mannen een technische functie tegenover slechts 21% van de vrouwen.

Aandacht voor behoud vrouwen
Het SEOR rapport geeft scherp aan welke motieven spelen bij vrouwen: zij  kiezen vaker een niet-technische functie in een niet-technische sector vanwege de mogelijkheden van deeltijdwerk. Dat is het belangrijkste motief. De werksfeer speelt ook mee. Beloning, carrière en opleidingsmogelijkheden zijn minder vaak een doorslaggevende factor.

“Het is hartstikke goed dat het aantal vrouwen dat een technische opleiding doet langzaam maar zeker groeit, maar omdat vrouwen ook sneller uitstromen is het belangrijk voor het bedrijfsleven om te weten hoe ze vrouwen kunnen behouden. Zo is voor vrouwen de inhoud van het werk net zo belangrijk als de werksfeer. Ook de mogelijkheid om deeltijd te kunnen werken maakt een functie voor vrouwen aantrekkelijker. Bedrijven, doe er je voordeel mee!”, aldus Ineke Dezentjé, voorzitter van FME-CWM.

In een uitzending van Nieuwsuur werd uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.

Goede perspectieven techniek
Uit het onderzoek komt naar voren dat een technische baan voor zowel vrouwen als mannen goede perspectieven biedt. Werknemers in de technische sector hebben vaker een vast contract en een hoger salaris, dan werknemers in niet-technische functies. Zo heeft van de technisch opgeleiden uit het MBO ongeveer 64% een vaste aanstelling.

Het SEOR onderzoek is een aanvulling op de resultaten uit de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013. Daaruit bleek dat de verwachte instroom in technische beroepen de komende vijf jaar naar schatting 33.000 arbeidskrachten lager ligt dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Gezien de vergrijzings- en ontgroeningscijfers zal de krapte na 2018 alleen maar verder toenemen. Deze krapte wordt alleen opgelost als men nieuwe groepen, waaronder vrouwen, weet te werven en te behouden voor de techniek.

SEOR Rapport download (1.5 MB)

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren