Vrouwelijke technici, ze zijn er wel

'Vrouwen? We willen ze wel aannemen, maar kunnen ze niet vinden!'

Bedrijven gaan er vaak van uit dat er maar weinig technische vrouwen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn omdat er bijvoorbeeld weinig vrouwen solliciteren op vacatures. Hoewel dit een breed gedeelde opvatting is, blijkt dit anders te liggen als je de feiten onderzoekt.

Dat gediplomeerde technische vrouwen niet te vinden zijn, is niet waar. Maar dat het er minder zijn dan mannelijke afstudeerders, klopt wel. Het aanbod van technische vrouwen met een mbo-, hbo- en wo- opleiding, is aanzienlijk kleiner dan het aanbod technische mannen, maar is nu ook weer niet zo klein als door velen wordt gedacht. De oorzaak van het ‘niet kunnen vinden’ ligt dan ook meestal in het feit dat er niet gericht actie door bedrijven wordt ondernomen om de aandacht van meiden en vrouwen te trekken en hun interesse te wekken.

De feiten op een rij
In 2013 had bijna 60% van de vrouwen in Nederland een betaalde baan van 12 uur of meer. Dit percentage is de laatste twintig jaar gegroeid. In 2003 was het nog iets meer dan de helft (53%). Hoewel meiden andere studierichtingen kiezen dan jongens, groeit het aandeel meisjes in technische en exacte opleidingen. Maar wat is nu een reëel percentage technische meisjes als het gaat om de werving van technisch personeel? Met andere woorden hoe groot is het aandeel meiden en vrouwen onder de geslaagden in de technische mbo-, hbo- en wo-opleidingen?

Het percentage meiden dat een technische opleiding volgt, neemt toe. In het mbo zijn bijvoorbeeld in het studiejaar 2012/2013 16.974 leerlingen geslaagd voor een bol-opleiding in de sector Techniek, waarvan 25,2% meisjes. Voor een bbl-opleiding in de sector Techniek zijn 20.865 leerlingen geslaagd, waarvan 5,3% meiden. Natuurlijk verschilt het aandeel vrouwen per opleiding. Lees hier meer informatie over de uitstroom uit bèta/technische opleidingen in het mbo, hbo en wo.

Hoe werft u meer vrouwen?
De feiten laten een gunstige ontwikkeling zien. Er komen meer meiden en vrouwen in technische opleidingen. Bij de ontmanteling van het excuus ‘we willen wel, maar kunnen ze niet vinden’ draait het er vooral om dat:

• u weet op hoeveel vrouwen u kunt rekenen.
Weet u wat het potentieel is van afgestudeerde meiden/ vrouwen(in uw regio) met de technische vooropleiding die u zoekt voor uw vacature?
• u onderzoekt hoe u zich als werkgever in de markt onderscheidt: is dit aantrekkelijk voor vrouwen?
Een sociaal imago en aandacht voor ontwikkeling spreekt vrouwen aan. Laat zien dat uw bedrijf waarde hecht aan meer vrouwen of diversiteit in het personeelsbestand, bijvoorbeeld in de wervingsadvertentie.
• u gericht actie onderneemt.
Te vaak gaat men er, ten onrechte, van uit dat er weinig vrouwen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Om meer vrouwen te werven moet u de aandacht van vrouwen trekken en hun interesse wekken. Dat kan bijvoorbeeld door m/v achter de functie te zetten in een advertentie, of door de hoofdregel van een advertentie onder de loep te nemen; ’in teamverband werken’ motiveert vrouwen meer dan ‘betrokken bij het bouwproces’.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Flexibel roosteren

Arbeidscapaciteit flexibel en optimaal benutten, privéomstandigheden en werktijden op elkaar afstemmen.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren