Flexibel werken in de techniek

Moderne medewerkers zijn op zoek naar een meer evenwichtige verdeling van werk en privé. De behoefte aan een betere balans speelt vooral als levensomstandigheden veranderen. Denk daarbij aan het hebben of krijgen van kinderen, zorg voor ouders, veranderende werkomstandigheden van de partner. Flexibiliteit gaat niet alleen om minder willen werken. Ook een andere spreiding van werkuren of juist het uitbreiden van de werktijd kunnen in een bepaalde levensfase aan de orde zijn.

Mannen en vrouwen
De wens om het werk flexibeler in te delen is de meest voorkomende vertrekreden van werknemers die de techniek verlaten. Tegelijkertijd worden werkgevers die aangeven rekening te houden met flexibiliteit zowel door vrouwen als mannen aantrekkelijker gevonden.

Tijdstip, plaats en duur
Flexibiliteit zit hem in het tijdstip, de plaats en de duur van het aantal te werken uren. Vier dagen negen uur werken en een dag vrij, een dag thuis werken, flexibele werktijden (individueel roosteren), deeltijd werken, duobanen, de mogelijkheid om (onbetaald) verlof op te nemen: het zijn vormen van flexibel werken die in de praktijk voorkomen, ook in combinatie. De werkgever moet over voldoende arbeidscapaciteit beschikken, voor werknemers moet er iets te kiezen zijn.

Anders managen
Flexibiliteit vraagt een andere manier van managen. Meer sturen op resultaat, op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Flexibiliteit heeft zijn voor- en nadelen. Het is belangrijk die grondig te bespreken voordat flexibiliteit wordt ingevoerd. In het bedrijf moet de bereidheid zijn compromissen te sluiten en nadelen te accepteren. Experimenteer daarom, door het op één afdeling uit te proberen.

Bewezen bedrijfsvoordelen

  • De mogelijkheid om de arbeids- of machinecapaciteit beter te benutten
  • Meer gemotiveerde en betrokken werknemers en dus minder uitstroom
  • Grotere arbeidsproductiviteit en klanttevredenheid
  • Een werkgever die keuzes aanbiedt is een meer aantrekkelijke werkgever

Nadelen

  • Flexibel werken in de techniek sector vergt aanpassingen en investeringen (onder meer in ict en trainingen voor het management)
  • Werknemers kunnen zich onzeker gaan voelen (bijvoorbeeld over de toeslagen voor niet reguliere werktijden)
  • Assertieve werknemers gaan het goed voor zichzelf regelen ten koste van verlegen medewerkers

 

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren