Feiten en cijfers

Wie werkt parttime in Nederland?

 • Bijna driekwart van de vrouwen werkt parttime.

 • Van de mannen werkt 18% parttime.

 • Bij mannen tussen 15 en 25 is dat ongeveer de helft (CBS Emancipatiemonitor 2014)

 

En in de technische sector?

 • Slechts 7% van alle banen in de technische sector is parttime.

 • 84% van recent onderzochte bedrijven biedt deeltijdwerk aan (S. de Vries, Peiling Flexibel werken in de techniek, 2015,

 • Bij 16% hiervan werkt niemand parttime.

 • Bij 45% werkt minder dan 10% parttime.

 • Bij 7% werkt minstens een kwart parttime.

 

Wie kiest bij deze bedrijven voor parttimefuncties?

 • Bij 45% kiezen vooral vrouwen parttimefuncties.

 • Bij 24% kiezen evenveel mannen als vrouwen voor parttimefuncties.

 • Bij 31% kiezen mannen relatief vaker voor parttime.

 

Andere vormen van flexibel werk in de technische sector

 • Bij 71% van de technische bedrijven is het aanpassen van begin- en eindtijden mogelijk.

 • Bij 16% kunnen werknemers hun tijden zelf bepalen.

 • Bij 28% is thuiswerken deels mogelijk.

 • Bij 24% is geen enkele vorm van flexibiliteit mogelijk.

 • Bij bedrijven waar geen vrouwen werken, is het vaker niet mogelijk om flexibel te werken.

 

Uitstroom uit de technische sector

Technisch opgeleide vrouwen verlaten de techniek eerder dan hun mannelijke collega’s.  (SEOR, ‘Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek’?, 2014.

Voor 61% van de technische vrouwen is het gebrek aan deeltijdopties een reden het bedrijf, de technische functie of de technieksector te verlaten (Intelligence Group, ArbeidsmarktGedragsOnderzoek, 2012. Data opgenomen in rapport SEOR.

Vrouwen zonder kinderen  maken deze overweging in 17% van de gevallen. Slechts 5% van de mannen overweegt dit.

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren