Deeltijd in de techniek? Dat kan heel goed!

'In de techniek kun je niet in deeltijd werken!' 

Hoewel werknemers volgens de wet gewoon recht hebben op deeltijdwerk, wordt dit argument in de praktijk nog vaak gebruikt. Op zich is dat niet verwonderlijk, in de technische sector werken van oudsher veel mannen met een fulltime dienstverband en relatief weinig zorgtakenOok wordt er veel in ploegendiensten en met werkroosters gewerkt. Het argument niet in deeltijd te kunnen werken, lijkt vooral voort te komen uit het feit dat in veel technische bedrijven fulltime werken nog steeds de norm isOok denkt men dat de inrichting van het productieproces geen ruimte laat voor deeltijdwerk.

De feiten op een rij
Deeltijdwerken is in Nederland heel gewoon. Vooral veel vrouwen werken in deeltijd. Maar ook mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan. Begin 2001 werkte 12 procent van de werkende mannen in deeltijd, in 2013 was dat 18 procent. Recente cijfers  van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat dat vooral geldt voor jonge mannen.  Het aantal jonge parttime werkende mannen van 15-25 jaar is de afgelopen jaren zelfs gegroeid naar bijna 50%. In de technische sector is echter 93% van alle banen alleen fulltime te vervullen.

Parttime werken lijkt soms niet te passen binnen de gangbare bedrijfscultuur in technische bedrijven. Toch laat onderzoek zien dat medewerkers dat graag willen. Als deeltijd werken bij hun werkgever niet mogelijk is verlaten zij vaak om die reden de techniek. Medewerkers die met zorg zijn binnengehaald dreigen dus mede om die reden te vertrekken. Meegaan in de wensen die medewerkers hebben, is daarom noodzaak.

We zien dat de jongere generatie, mannen en vrouwen, steeds meer werk en zorgtaken verdeeltSEOR concludeerde dit jaar in een onderzoek in opdracht van TechniekTalent.nu naar de uitstroom van technisch opgeleiden dat wanneer een werkgever geen parttime werk biedt, mannen en vrouwen die werk en zorg verdelen, om die reden uitstromen en in een andere sector een baan zoeken.

Parttime werken of flexibele werktijden kunnen ervoor zorgen dat het personeelstekort in het technisch bedrijfsleven de komende jaren niet te groot wordt. We zien steeds meer jonge mensen kiezen voor techniek en het zou zonde zijn dat de technische sector deze groep kwijtraakt omdat ze in deeltijd willen werken.

Binnen uw bedrijf in deeltijd werken?
De praktijk van negen tot vijf, inflexibele roosters, verplichte aanwezigheid op de werkplek, is steeds minder goed te combineren met de behoeften van werknemers om werk en zorg te combineren. Ook in de techniek. Flexibele werktijden worden steeds vaker gezien als een noodzakelijke voorwaarde om werknemers aan bedrijven te binden.

Suggesties als u werk wilt maken van deeltijdwerk:

• Stel uzelf de volgende vragen en maak slimme aanpassingen naar aanleiding van de antwoorden.

  • Heeft u zich georiënteerd op flexibele werktijden en parttime werken?
  • Waarom wil men in deeltijd of flexibel werken?
  • Zijn er al concrete verzoeken tot parttime werken?
  • En om hoeveel uren gaat het dan: hoeveel minimaal, hoeveel maximaal?
  • Welke gevolgen verwacht u als werkgever bij deeltijdarbeid en flexibele werktijden?

• Opvallend vaak worden flexibele werktijden en deeltijdarbeid alleen toegepast in functies die zich daar goed voor lenen of die niet of nauwelijks aan tijd of plaats gebonden zijn. Probeer het eens anders te benaderen; fulltime werken en dag en nacht beschikbaar zijn was voor medisch specialisten tot tien jaar geleden ook de gangbare norm en hoewel de cultuur dat eerst niet toeliet, blijken dag-, avond- en nachtroosters uitstekend met deeltijders in te vullen. Hoe zit het met ploegendiensten en werkroosters in uw bedrijf? Zijn er andere urencombinaties mogelijk?

 

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren