EVC-traject

Zonder ervaren, goede medewerkers kan geen enkel bedrijf bestaan. Medewerkers ontwikkelen hun talenten in de loop der jaren. Zowel voor een medewerker als voor een werkgever is het goed om deze talenten optimaal te benutten. EVC staat voor ‘Erkenning van Verworven Competenties’ en meet op een objectieve manier het niveau van medewerkers. Een EVC- traject brengt competenties in kaart door middel van een portfolio en maakt duidelijk wat iemand wil, kan, weet en zou kunnen.

EVC heeft als doel de competenties die een persoon op welke manier dan ook verworven heeft, formeel te erkennen. Die competenties komen niet alleen voort uit onderwijs, maar bijvoorbeeld ook uit werk, hobby’s, vrijwilligerswerk, activiteiten bij maatschappelijke organisaties of cursussen. Een EVC-traject herkent en beoordeelt deze competenties en erkent ze formeel waar mogelijk.

Hoe?
In een EVC-traject wordt eerst een portfolio opgesteld met bewijsmateriaal van de kennis en ervaring die een werknemer in huis heeft. Als bijvoorbeeld blijkt dat de werknemer op het niveau zit van een mbo- of hbo-diploma, kan een ROC of hbo-instelling dit diploma verlenen. Passen de kennis en ervaring niet precies bij een bestaand diploma, dan geeft de beoordelaar een certificaat of getuigschrift en een scholingsadvies om alsnog een erkend diploma te verkrijgen.

Verschillende fondsen in de technische branche bieden ondersteuning bij het opzetten van EVC-trajecten. Daarnaast kunnen fondsen doorverwijzen naar gecertificeerde instellingen die een EVC-procedure uitvoeren. Fondsen zoals OOM stellen werkgeversvergoedingen beschikbaar. Informeer dus bij uw eigen fonds naar de mogelijkheden!

Mensen die dit artikel hebben bekeken waren ook geïnteresseerd in:

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Te maken met ongewenste of onvoorspelbare uitstroom van medewerkers? Een medewerkertevredenheidsonderzoek geeft inzicht in positieve en negatieve krachten binnen de organisatie.

Stappenplan Diversiteit MKB

Hoe stuurt u op een meer divers personeelsbestand? Div, het Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement, heeft voor het MKB een stappenplan ontwikkeld voor het vinden en binden van mensen uit specifieke doelgroepen.

Meest bekeken instrumenten

Effectief communiceren met jongeren